Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022

Inwestycje gminne 17.02.2022

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Ostróda w ramach wsparcia rządowego otrzyma dofinansowanie na następujące inwestycje w ramach poprawy infrastruktury drogowej:
- Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N - ul. Leśna w m. Samborowo - 1,321 km – termin realizacji: 01.06.2022-30.09.2023 – wartość zadania: 2 868 505,00 zł z czego 50 % - 1 434 252,50 zł (wkład własny)
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno - 2,276 km - termin realizacji: 01.06.2022-30.11.2023 – wartość zadania: 5 361 396,00 zł z czego 50 % - 2 680 698,00 zł (wkład własny)

 

Ponadto na terenie gminy Ostróda w ramach wsparcia rządowego realizowane będą również inwestycje powiatowe:
- Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki - Lipowo i na odcinku Lipowo – Zajączki
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie ( ul. Wrzosowa)