Samorządowy Dzień Sołtysa Warmii i Mazur 2021

Gmina 15.03.2021

Z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa Warmii i Mazur zorganizowana została konferencja online Sołtysów z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem. Wyróżnienie z terenu Gminy Ostróda otrzymali: Sołtys Sołectwa Szyldak Marek Szostek i Sołtys Sołectwa Ryn Dorota Szymańska.  W spotkania udział wziął również Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, który wręczył tegorocznym laureatom gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów w działalności sołeckiej.