Samorządowe Forum Sołtysa na Warmii i Mazurach

Gmina 22.03.2024

Z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa Warmii i Mazur około tysiąca gospodarzy sołectw spotkało się olsztyńskiej w hali Urania, aby wspólnie świętować niedawny Dzień Sołtysa. Dzień Sołtysa to coroczne święto, którego główne obchody wyznaczono na 11 marca. Oczywiście nie zabrakło na tym wydarzeniu sołtysów z terenu gminy Ostróda wraz z Wójtem Gminy Ostróda Bogusławem Fijasem oraz Z-cą Wójta Gminy Ostróda Grzegorzem Kastrau. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński wręczył wyróżnienia Sołtysom, angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych i inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego. Wśród sołtysów z terenu Gminy Ostróda wyróżnieni zostali:

 

1. Tomasz Wronkowski– Sołtys Sołectwa Warlity Wielkie,
2. Artur Wiśniewski – Sołtys Sołectwa Wirwajdy - w imieniu Sołtysa wyróżnienie odebrał Wójt Gminy Ostróda
 
Ponadto szczególnie aktywne Koła Gospodyń Wiejskich zostały uhonorowane wyróżnieniami marszałka. Z naszej gminy wyróżnienia otrzymały: KGW Warlity Wielkie i KGW Smykówko, które również zaprezentowały stoiska wystawowe podczas wydarzenia. Wspólnie podejmowane inicjatywy i projekty przynoszą realne korzyści naszym mieszkańcom, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy jakości życia w naszej okolicy.