"smaki warmii, mazur oraz powiśla na stołach europy"

Gmina 18.10.2011

Celem konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promocja jedynych w swoich rodzajów produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.Uczestnikami konkursu są mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich.

 


Produkty regionalne będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego:

Podkategorie:

a) Produkty i przetwory mięsne

b) Produkty i przetwory z ryb

c) Produkty mleczne

d) Miody

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego:

Podkategorie:

a) Przetwory owocowe

b) Przetwory warzywne

c) Produkty zbożowe

d) Wyroby cukiernicze

III. Napoje regionalne :

Podkategorie:

a) Napoje bezalkoholowe

b) Napoje alkoholowe

IV. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Potrawy będą oceniane w dwóch podkategoriach:

a) Przedsiębiorstwa (restauracje, zajazdy, masarnie, cukiernie, gospodarstwa agroturystyczne powyżej 5-ciu pokoi gościnnych) i szkoły

b) osoby fizyczne i organizacje zrzeszające osoby fizyczne (w tym koła gospodyń wiejskich) oraz gospodarstwa agroturystyczne do 5-ciu pokoi gościnnych.


Zgłoszenia oraz regulamin konkursu znaleźć można na stronach organizatorów: www.wmirol.org.pl, www.europe-direct.olsztyn.pl, www.wrota.warmia.mazury.pl. Wypełnione karty zgłoszenia produktu i/lub potrawy wraz z załączonymi przepisami należy przesłać do 25.10.2011 r.