spotkanie dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostródy

Gmina 24.09.2010

Dnia 26 czerwca 2009r. Rada Gminy Ostróda podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. Wykonawcą niniejszego opracowania została firma MD PROJECT. Dnia 22 września 2010r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Ostróda odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostródy.

 

 


Obecni na spotkaniu byli: Dariusz Łaguna, Kazimierz Burzyński- główni projektanci wraz członkami zespołu Zuzanna Wiśniewska, Monika Jabłońska z firmy MD PROJERCT, Wójt Gminy Ostróda- Gustaw Marek Brzezin, Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej- Artur Lewartowski oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i firm działających na terenie gminy Ostróda.