Sprzątanie świata

Szkoła Podstawowa w Durągu 18.09.2015

„Wyprawa- poprawa”- pod takim hasłem ruszyła tegoroczna, 22 akcja „Sprzątanie Świata – Polska” 2015, której finał przypadł, jak zwykle na trzeci tydzień września, czyli 18-19 - 20 września. Akcja, jak co roku była koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwrócono uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

 

Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Do akcji włączyła się również społeczność Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu. Akcja została poprzedzona szeregiem działań o tematyce ekologicznej. Poruszono problem odpadów, segregacji, nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa podczas sprzątania. Przypomniano historię akcji oraz pierwsze lata jej organizacji. Do działań na rzecz ochrony środowiska włączyła się również pani Małgorzata Zajda nauczyciel świetlicy. Pod opieką pani Małgorzaty uczniowie na zajęciach świetlicowych przygotowali plakaty związane z tematyką ekologii i ochrony środowiska. Uczniowie klasy III B pod opieką pani Agnieszki Kocik-Zakrzewskiej przygotowali apel tematyczny dotyczący zbliżającego się święta. Zachęcano do segregacji odpadów, do zmniejszenia wykorzystywania zasobów naturalnych oraz do świadomego korzystania z zasobów najbliższej przyrody. Wśród zaproszonych gości był między innymi leśniczy leśnictwa Durąg pan Albin Soboczyński, który propagował wśród młodzieży gimnazjalnej konieczność segregacji i recyklingu odpadów oraz sołtys Zdzisław Kugler, który również zachęcał do segregacji oraz utrzymania czystości w najbliższym otoczeniu. Uczniowie na zajęciach ekologicznych przygotowali gazetkę tematyczną poruszającą w/w zagadnienia oraz plakaty informacyjne. 18.09.2015r. przy współudziale pana leśniczego Leśnictwa Durąg(Nadleśnictwo Olsztynek) Albina Soboczyńskiego zorganizowano sprzątanie w pobliżu szkoły. Do działań organizacyjnych włączyła się również pani Anna Dobrowolska nauczyciel historii. Sprzątaniem objęte zostały następujące tereny:

  • park w Durągu,
  • okolice szkoły i przystanku,
  • droga do Lichtajn,
  • droga w okolicy leśniczówki przez las do stacji Kraplewo,
  • droga w stronę Pancerzyna
  • okolice cmentarza i jego zabytkowa część,
  • droga w stronę „Rybaczówki”

W/w działania odbyły się za zgodą pani Dyrektor Grażyny Lipińskiej. Organizatorami Akcji w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu byli:

        Agnieszka Kocik-Zakrzewska nauczyciel geografii

        Albin Soboczyński Leśniczy Leśnictwa Durąg

P1060239

P1060246P1060247P1060248P1060250P1060252P1060253P1060254P1060256P1060259P1060260P1060262P1060263P1060264P1060265P1060266P1060267P1060268P1060269P1060270P1060271