Superwizja z -umiejętności wychowawczych

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 07.02.2024
Odbyła się pierwsza w tym roku narada pedagogów szkolnych z placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda, w ramach spotkania uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w superwizji z „umiejętności wychowawczych” z psychologiem Danutą Górny. Każdy problem w szkole z uczniami został omówiony indywidualnie. Dzięki takim działaniom zwiększy się skuteczność w zakresie rozwiązywania problemów szkolnych.
 

 

Spotkanie zostało sfinansowane z środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.