Szkolenia dla nauczycieli

Projekt w SP Lipowo - Stawiamy na rozwój! 05.03.2017

Harmongram szkoleń dla nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie, w ramach projektu "Stawiamy na rozwój!"

 

„Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów przez stosowanie metod aktywizujących, eksperymentalno-badawczych i korzystanie z nowoczesnych środków dydaktycznych”

Lp.

Data / dzień

1.

21.02.2017r. / wtorek

2.

27.02.2017r. / poniedziałek

3.

02.03.2017r. / czwartek

4.

08.03.2017r. / środa

5.

16.03.2017r. / czwartek

6.

18.03.2017r. / sobota

7.

22.03.2017r. / środa

8.

30.03.2017r. / czwartek

9.

03.04.2017r. / poniedziałek