Szkolenia dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 04.03.2019

Wójt Gminy Ostróda wraz z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zaprasza na szkolenia dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, podnoszące umiejętności  wychowawczo – profilaktyczne pn. „UPRAWIANIE SPORTU MOŻE BYĆ SKUTECZNYM DZIAŁANIEM PROFILAKTYCZNYM”

28 marca 2019r. godz. 1200 - 1600
Urząd Gminy Ostróda  pok. 401
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

 

Szkolenie przeprowadzi psycholog sportu, aktywny sportowiec – Kamil Tomaszuk.
Przeznaczone dla: przedstawicieli klubu sportowego, nauczycieli  wychowania fizycznego, osób zainteresowanych.
CELE: zdobycie wiedzy dotyczącej radzenia sobie z emocjami, udoskonalenie umiejętności potrzebnych w profesjonalnej profilaktyce, zainicjowanie procesu nowego spojrzenia na sport i profilaktykę.

TEMATYKA:

1.         Czym jest sport?
2.         Zwycięstwo i porażka.
3.         Czym są emocje w sporcie, jak sobie z nimi radzić? W jaki sposób wykorzystać tę wiedzę w życiu pozasportowym?
4.         Stres- redukcja poziomu stresu, w jaki sposób sobie z nim radzić podczas startu sportowego?
5.         Motywacja i odraczanie gratyfikacji.
6.         Koncentracja- sztuka koncentracji kluczem do osiągania wyników sportowych (ćwiczenia).
7.         Sport , a skuteczne strategie profilaktyczne.


Czas trwania:  5 godzin dydaktycznych

Metody:  prezentacja, mini wykład, warsztaty.

 

Zapisy do 18 marca 2019 r.

Ewa Michalak
Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel. 89 676-07-92
email: