Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 29.03.2019

W Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie odbyło się  szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów. Główne zagadnienia szkolenia: Narodowy Program Zdrowia (podstawowe założenia, cele operacyjne, zmiany dla KRPA wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, sprawozdawczość); Ochrona danych w KRPA (podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w gminach, stanowisko NIK i PARPA, ochrona danych osobowych w KRPA); Kierowanie na leczenie odwykowe (teoria a praktyka, najważniejsze przesłanki do podjęcia procedury, realizacja procedury w ocenie NIK); Rekomendacje PARPA 2019 (zmiany względem ustawy o zdrowiu publicznym, na co szczególnie warto wydatkować pieniądze, rekomendowane programy profilaktyczne oraz system rekomendacji) Kontrola punktów sprzedaży alkoholu|!

 

Szkolenie przeprowadził Błażej Gawroński – trener, superwizor, coach, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Nr 47) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie, certyfikowany specjalista w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, sekretarz Gminnej Komisji RPA w Olsztynie.