szkolenie dla sektora NGO

Organizacje pozarządowe - Aktualności 15.03.2010

12 marca 2010 roku w budynku Urzędu Gminy Ostróda miało miejsce szkolenie dla sektora NGO.

 


PROGRAM SPOTKANIA:
1.    Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innych podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zmiany.
2.    Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu od osób prawnych - CIT-8
3.    Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
-  Oferta na realizację zadań publicznych
- wzór, załączniki.
-  Najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert.
-  Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanych z udzieleniem, wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji.
4.    Sprawy ogólne.