SZKOLENIE NGO

Organizacje pozarządowe - Aktualności 16.11.2009

Urząd Gminy w Ostródzie wraz z Lokalną Grupą Działania Związek Stowarzyszeń „ Kraina Drwęcy i Pasłęki” zapraszają sołtysów i lokalnych liderów na bezpłatne szkolenie na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.