Szkolenie

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 27.09.2019

W Gminie Ostróda odbyło się szkolenie pn.„Zastosowanie metody Dialogu Motywującego do pracy z klientem Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej”, mające na celu podniesienie skuteczności pracy specjalistów zaangażowanych w pracę głównie grup roboczych oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności osobom profesjonalnie zajmującym się działaniami organizacyjnymi, interwencyjno-pomocowymi oraz  profilaktycznymi, z zakresu pracy ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” organizowane przez Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkolni z placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, a także Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.