Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

OSP 16.03.2018

W Szkole Podstawowej w Szyldaku odbył się finał gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który przeprowadziła komisja sędziowska składająca się z przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie oraz Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Ostródzie.

 

W finale eliminacji gminnych wzięło udział 25 reprezentantów szkół z terenu Gminy Ostróda z podziałem na dwie grupy:  
I grupa – klasy l-VI Szkoły Podstawowej
II grupa – klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum klasy II i III.
Finał eliminacji składał się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Wszyscy zawodnicy wykazali się dużą znajomością wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, mimo, że niektóre pytania mogły sprawiać trudności.

Klasyfikacja końcowa:

I grupa:    
1.    Dominika Cegiełka (SP Szyldak)  
2.    Tomasz Wiktorowicz (SP Lipowo, MDP OSP Smykówko)
3.    Alicja Kryspin (SP Szyldak)
4.    Bartłomiej Sadowski (ZS Samborowo, MDP OSP Samborowo)
5.    Jakub Żeberek (SP Brzydowo, MDP OSP Brzydowo)

II grupa:
1.    Karolina Zalewska (ZS Samborowo, MDP OSP Samborowo) 
2.    Michał Żeberek (SP Durąg , MDP OSP Brzydowo)
3.    Patryk Barczak (SP Zwierzewo, MDP OSP Stare Jabłonki)
4.    Radosław Fryczkowski (SP Pietrzwałd, MDP OSP Pietrzwałd)
5.    Klaudia Baturo (SP Szyldak)

 

Uczestnicy konkursu otrzymali upominki i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, które wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie - Tomasz Ostrowski i  Komendant Gminny Związku OSP RP w Ostródzie- Krzysztof Ruczyński. Konkurs odbył się w miłej i przyjaznej atmosferze dzięki dobrej organizacji i wsparciu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szyldaku.