umowa na dofinansowanie w formie dotacji budowy kompleksu sportowego w Samborowie w ramach Programu ,,Moje boisko Orlik 2012"

Inwestycje unijne 18.08.2011

10 sierpnia 2011 w Olsztynie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ostróda a Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie w formie dotacji budowy kompleksu sportowego w Samborowie w ramach Programu ,,Moje boisko Orlik 2012".

 


Udzielona przez Samorząd Województwa dotacja wspomoże finansowo trwająca już dziś budowę kompleksu. Obok środków wojewódzkich Gmina Ostróda otrzyma dofinansowanie w wysokości do 46,99% kosztów kwalifikowanych inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a w chwili obecnej trwa ocena wniosku o dofinansowanie tejże budowy ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”.