Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

Organizacje pozarządowe - Konkursy 11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 16 stycznia 2009r. (piątek) godz. 10.00 - 15.00

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych adresowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości NGOs oraz rozliczaniem dotacji ze środków publicznych. Prezentuje podstawowe wiadomości przydatne w codziennej pracy księgowego fundacji lub stowarzyszenia. Warsztatowo - konwersatoryjna forma zajęć pozwala na udzielanie na bieżąco odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, tak by w jak najbardziej efektywny sposób mogli zapoznać się z zagadnieniem.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Prawne aspekty funkcjonowania i zarządzania organizacją pozarządową;

2. System współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

3. Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego;

4. Rachunkowość organizacji pozarządowej.

5. Schemat współpracy koordynatora projektu z działem księgowości.

6. Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania rozliczeń finansowych z dotacji i sprawozdania finansowego.

7. Najczęściej popełniane błędy, przy składaniu ofert.

Zakres szkolenia może zostać poszerzony o zgłoszone zapytania. Ewentualne propozycje zagadnień do omówienia należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego bądź przesłać mailem na adres . Szkolenie prowadzi Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska.