Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

Organizacje pozarządowe - Konkursy 11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Jak założyć i dobrze kierować organizacją pozarządową” 9 stycznia 2009r. (piątek) godz. 10.00 - 16.00

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych ram działalności organizacji pozarządowych - powołanie organizacji, potrzebna dokumentacja, możliwości współpracy z samorządem lokalnym, księgowość oraz finansowanie działalności organizacji pozarządowych. Warsztaty skierowane są do osób/grup inicjatywnych, które planują założyć stowarzyszenie a także przedstawicieli organizacji, którzy są w trakcie rejestracji swojego stowarzyszenia.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Co to jest stowarzyszenie, dlaczego i kiedy warto je założyć?

2. Definicja organizacji pozarządowych i historia funkcjonowania tzw. Trzeciego Sektora;

3. Specyfika działania organizacji pozarządowych;

4. Prawne aspekty funkcjonowania i zarządzania organizacją pozarządową;

5. Zasady tworzenia dobrego statutu i rejestracji organizacji pozarządowej;

6. Prowadzenie finansów organizacji w zakresie działalności: odpłatnej, nieodpłatnej, gospodarczej.

7. Niezbędne dokumenty do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowej (opracowanie statutu, formularze rejestracyjne, dokumenty statutowe - uchwały).

8. Organizacja Pożytku Publicznego, jej status, obowiązki i uprawnienia.

9. System współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zakres szkolenia może zostać poszerzony o zgłoszone zapytania. Ewentualne propozycje zagadnień do omówienia należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego bądź przesłać mailem na adres . Szkolenie prowadzi Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska.