V Rekreacyjny Bieg Sasinów

Gmina 21.01.2010

23 stycznia 2010 roku będzie miał miejsce V Rekreacyjny Bieg Sasinów w miejscowości Wysoka Wieś. Zapraszamy do licznego uczestnictwa wszystkich miłośników nart biegowych.

 


REGULAMIN:
Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Gór Dylewskich i gmina Ostróda
Współorganizator: Urząd Gminy Ostróda
Termin i miejsce: 23 stycznia 2010, Wzgórza Dylewskie
Program zawodów: bieg otwarty na trasie ok. 5km i ok. 10,5km
1.Rejestracja uczestników, wydanie numerów startowych i zapoznanie się z regulaminem biegu odbywa się od godziny 9.30 do 10.45 w dniu 23.01.2010.
2.Start biegu odbywa się o godzinie 11:00
3. Opłata startowa wynosi 10,00 zł - młodzież ucząca się, 20,00 zł dorośli
4. Bieg jest otwarty, z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn i odbywa się techniką dowolną.
5. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność, zawodnicy oświadczają, że nie mają przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w biegu.
6. Wręczenie nagród odbywa się po zakończeniu biegu.
7. Organizatorzy nie zabezpieczają dojazdu do miejsca zawodów
8. Organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego dla uczestników biegu
9. Organizator zastrzega sobie odwołanie biegu w przypadku braku wystarczającej ilości śniegu potrzebnej do rozegrania zawodów
10. W kwestiach spornych, nieujętych w Regulaminie głos rozstrzygający ma Komisarz Biegu wyznaczony przez Organizatora.