VIII edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Gmina 26.03.2021
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza VIII edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

 

Prof. Janina Wengris była znakomitym entomologiem oraz autorką dziesiątków publikacji naukowych: rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych. Opracowała dwa filmy dokumentalne. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej uhonorowana została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi (1952 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960 r.), Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody (1963 r.), Złota Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1969 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.). Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. W minionych latach wyróżnieni zostali: dr Andrzej Krzywiński, Alicja Szarzyńska, prof. Roch Mackowicz, Jan Hryniewicz, Andrzej Ryś, Lech Serwotka oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, a także Bernard Czerwiński i Fundacja Albatros.
 
Do 31 marca 2021 r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do ósmej edycji konkursu o przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nagrodę im. prof. Janiny Wengris.
 
W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowotechnicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne. Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).
 
Zasady przyznawania Nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod adresem internetowym https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Środowiska/wengris_konkurs/Zasady_Nagrody_im._prof._J._Wengris.docx.