W Durągu trwają prace budowlane w ramach realizacji ogromnej, 10-milionowej inwestycji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg”.

Inwestycje gminne 14.09.2022

Właśnie zakończono pierwszy etap budowy. Wybudowana sieć umożliwi mieszkańcom Durąga odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Samborowie oraz spowoduje likwidację starych, nierzadko będących w złym stanie technicznym szamb, co poprawi stan środowiska naturalnego w naszej gminie, szczególnie wód rzeki Dylewki. W ramach zadania zaplanowano także połączenie wodociągowe Durąga z Kraplewem co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Następnym etapem realizacji inwestycji będzie budowa drogi gminnej, co w znacznym stopniu zwiększy komfort zamieszkania na terenie miejscowości.

 

Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum w składzie: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum .

 

Realizacja inwestycji tak ważnej dla gminy Ostróda możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z  Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.719.000,00 zł.