Wędrówki z Pergubrią. Pogranicze sasińsko-pomezańskie

Szkoła Podstawowa w Durągu 26.09.2015

     Nauczycielki Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu p.Anna Małecka, p.Magdalena Jankowska oraz p.Anna Dobrowolska 26 września 2015 r. uczestniczyły w podróży studyjno-edukacyjnej „Wędrówki z Pergubrią. Pogranicze sasińsko-pomezańskie”.

 

     Patronką wyprawy była pruska bogini urodzaju Pergubria, której towarzyszem zwierzęcym był zając. Wrzesień to miesiąc, w którym odbywały się misteria poświęcone Pergubrii, między innymi w miejscu kultu w dzisiejszych Łąkach Bratiańskich. Trasa podróży wiodła przez miejsca, które związane były w różny sposób z zachowaniami sakralno-kulturowymi dawnych mieszkańców tych okolic, plemion pruskich Sasinów i Pomezan. Podróż zakończyła się na terenie warowni pomezańskiej położonej na bardzo wysokiej skarpie doliny rzeki Dzierzgoni.

     Szkolenie zorganizowane było przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej pod przewodnictwem p. Alicji Szarzyńskiej, Historię pogranicza sasińsko-pomezańskiego przedstawił dr Wiesław Skrobot.

WP 20150926 0131WP 20150926 0231WP 20150926 0171WP 20150926 0311WP 20150926 0251WP 20150926 0421