„Wieś tematyczna - szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Gmina 09.11.2010

W sobotę, 6 listopada br. w Hotelu Masuria w Worlinach k/Łukty odbyła się konferencja „Wieś tematyczna - szansą na rozwój obszarów wiejskich”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta, w ramach projektu „Od pomysłu do wioski tematycznej tylko jeden krok” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W konferencji wzięła udział Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska, Sołtys Sołectwa Idzbark Zofia Stankiewicz oraz mieszkańcy Idzbarka i Starych Jabłonek.

 


Wioska tematyczna to pomysł na rozwój polskiej wsi i wiejską przedsiębiorczość, który pozwala zachować unikalny charakter wsi związany z tradycyjnym rolnictwem i dziedzictwem kulturowym. Choć z pozoru wydaje się nieść wsi rewolucyjną zmianę - nie wywraca wszystkiego do góry nogami i nie każe wsi przestać być wsią, czy upodabniać się do miasta. Wieś przecież musi znaleźć swoją własną ścieżkę rozwoju a koncepcja wioski tematycznej jest na tyle pojemna, że daje taką szansę. Wydobywa z niej to, co jest jej głęboką wartością. Mogą w tej koncepcji znaleźć swoje miejsce i różne pokolenia i różni specjaliści: tradycyjni rolnicy, nowi przedsiębiorcy wiejscy, młodzież, która dopiero szuka swojego miejsca w życiu zawodowym, rzemieślnicy, artyści ludowi, nauczyciele, sołtysi, leśnicy.  Projektem objęte są dwie miejscowości z terenu Gminy Ostróda - Idzbark, które uczestniczy w projekcie od początku roku i Stare Jabłonki, rozpoczynające prace nad szukaniem tematu swojej miejscowości.