wniosek w sprawie budowy elektrociepłowni na biogaz

Gmina 22.07.2010

Firma Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. złożyła do Urzędu  Gminy w Ostródzie wniosek w sprawie budowy elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Stary Las, w Gminie Ostróda. Dnia 20 lipca 2010 r. o godzinie 11:00, w sali 301, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda odbyło się spotkanie informacyjne w przedmiotowej sprawie.

 


W spotkaniu udział wzięli: Pan Patryk Stasiak - przedstawiciel firmy Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o., Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin, Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Artur Lewartowski oraz właściciele działek położonych w sąsiedztwie planowanej inwestycji - 29 osób.