Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

Inwestycje gminne 25.10.2022
Dokonano odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie”. Zakres robót obejmował demontaż i utylizację starego pieca, montaż wkładu kominowego , zakup i montaż nowego pieca C.O. wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą w/w prac była firma : Przedsiębiorstwo „Technomłyn” SP.J. z Ostródy. Łączna wartość zadania – 59.040,00zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 30.000,00zł.