Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie

Inwestycje gminne 24.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  umowę na dofinansowanie  zadania pn: „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż dwóch zewnętrznych pomp ciepła w celu wyeliminowania ogrzewania na paliwo stałe. Łączna wartość zadania – 20.000,00zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 17.000,00zł.