XI OLIMPIADA MATEMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW

Szkoła Podstawowa w Durągu 24.09.2015

     W dniu 24 września 2015r. w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu odbyła się XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów. Przystąpiło do niej 14 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnicy odpowiadali na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składało się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa.

 

       Zadaniem uczestnika było rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń podał poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymał 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane było 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymał punktów. Przeprowadzenie olimpiady pozwoliło urozmaicić program zajęć. Olimpiada stanowiła zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. Dzięki olimpiadzie uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności matematyczne, sprawdzić wiedzę i zdolność logicznego myślenia. Olimpiada pozwoliła uczniom zapoznać się z testową formą sprawdzania wiedzy, coraz częściej wykorzystywaną w szkolnictwie. Po przeprowadzeniu olimpiady szkolny koordynator wprowadził wyniki uczniów na panelu OMG, a wypełnione karty odpowiedzi wraz z protokołem z przebiegu olimpiady przesłano do siedziby Komitetu Okręgowego OMG.

Wyniki najlepszych uczniów w szkole:

I miejsce: Cichowski Adam kl. I a

II miejsce: Szulc Damian kl. I a

III miejsce: Machula Grzegorz kl. III a

III miejsce: Wielk Krzysztof kl. II b

Szkolnym koordynatorem OMG w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu była pani Wioletta Ojrzyńska. Nauczycielem wspierającym pan Marcin Łasica.

IMG 20150924 091029IMG 20150924 091038IMG 20150924 091049IMG 20150924 091107