XIII Sesja Rady Gminy Ostróda

Gmina 05.10.2011

29 września 2011r. o godz. 9°° w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda miała miejsce XIII Sesja Rady Gminy Ostróda, podczas której zostały wręczone gratulacje dla Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina w związku z odznaczeniem Złotym Krzyżem Zasługi oraz dla Radnej Gminy Ostróda, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Idzbark – moja ojczyzna” Pani Zofii Stankiewicz w związku z odznaczeniem Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie nominacji pracowniczych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XII  Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011 - 2014.

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującej sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu : „Pokaż na co Cię stać!”

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.

11. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

12. Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości.

13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodnio-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad.