zadanie pn. "Odwodnienie terenu Gimnazjum w Durągu"

Inwestycje gminne 07.07.2011

Dobiegło końca zadanie pn. „Odwodnienie terenu Gimnazjum w Durągu” w ramach inwestycji w celu odprowadzenie wód gruntowych i opadowych wykonano 42mb drenażu opaskowego z rury polietyrenowej Ø 100 z geowłókniną od strony zachodniej przy budynku szkolnym oraz odcinek 78mb z rur polietyrenowych Ø 200 jako odprowadzenie poza teren szkoły.