Zakończenie służby wojskowej mjr Witolda Chrobaka w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ostródzie.

Gmina 09.02.2024

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbyło się uroczyste zakończenie służby wojskowej mjr Witolda Chrobaka w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ostródzie.

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Z-cą Grzegorzem Kastrau przekazał wyrazy uznania i podziękowania za wieloletnią współpracę z Samorządem Gminy Ostróda.
 
Ważne wydarzenie, które stanowi okazję do wyrażenia wdzięczności za oddanie, poświęcenie i zaangażowanie w służbę dla naszej Ojczyzny.