Zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych w Gminie Ostróda!

Inwestycje funudusz rządowy 22.03.2024
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania o nazwie: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki – Kątno”. Ta znacząca inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiąc ważny krok w rozwoju naszej gminy. Kwota dofinansowania dla Gminy Ostróda wyniosła imponujące 5.130.004,50 zł, co stanowi istotne wsparcie dla naszej społeczności. Całkowity koszt inwestycji sięgnął 11.296.410,00 zł, co świadczy o skali i zaangażowaniu w realizację tego przedsięwzięcia.

 

Przedmiotem inwestycji była przede wszystkim przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Kątnie oraz budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 3797 metrów bieżących. W ramach tego projektu wykonano nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej i kostki betonowej o szerokości 4,0 - 5,0 metra, z lokalnymi przewężeniami o długości 2276 metrów bieżących. Dodatkowo, zbudowano murek oporowy oraz wykonano odwodnienie poprzez kanalizację deszczową i drenaż francuski. Istniejące oświetlenie zostało przebudowane, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowano progi zwalniające oraz znaki D-40.
 
Natomiast na drodze gminnej Stare Jabłonki - Kątno wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej o długości około 1521 metrów bieżących i szerokości 5,5 metra. Dodatkowo, po lewej stronie jezdni wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości około 1560 metrów bieżących, łączący DK16 z miejscowością Kątno. To istotne ułatwienie dla mieszkańców, poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort podróży. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki.