zaprzysiężenie Wójta Gminy Ostróda

Gmina 08.12.2010


Dnia 6 grudnia 2010r. podczas II Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014, która odbyła się w Gimnazjum w Lipowie miała miejsce ceremonia zaprzysiężenia Wójta Gminy Ostróda, Gustawa Marka Brzezina. Wójt elekt w obecności radnych oraz licznie zaproszonych gości uroczyście ślubował: „Obejmując Urząd Wójta Gminy Ostróda, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

 


Po tej ceremonii Wójt Gminy Ostróda wygłosił mowę inaugurującą kolejną kadencję oraz podziękował wszystkim za tak wysoki mandat zaufania, który otrzymał od mieszkańców gminy w wyborach samorządowych. 


Następnie Poseł na Sejm Stanisław Żelichowski wraz z Posłem na Sejm Zbigniewem Babalskim oraz Wójtem Gminy Ostróda dokonali uroczystego udekorowania Pastora Zbigniewa Reichelta odznaczeniem państwowym Złotym Krzyżem Zasługi.

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014:

1. Otwarcie sesji.

2. Złożenie ślubowania przez Wójta.

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda.

5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - S.A. w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.