Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostródzie

OSP 19.12.2022

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostródzie. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Ostróda oraz zaproszeni goście w osobach Starosty Ostródzkiego, Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda i kadry dowódczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostródzie przedstawił informację na temat działalności OSP w 2022 roku oraz podziękował wszystkim strażakom ochotnikom za niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym.

 

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mł. bryg. Łukasz Jasiński omówił sytuację pożarową na terenie powiatu ostródzkiego. Poinformował o znacznym zwiększeniu ilości interwencji prowadzonych przez OSP w porównaniu do roku ubiegłego oraz podziękował za dobrą współpracę pomiędzy PSP i OSP w mijającym okresie. Podziękowania za pracę społeczną dla strażaków ochotników złożyli Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski i Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Janusz Sadowski. Podczas posiedzenia Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał z wszystkimi jednostkami OSP umowy o współpracy. Zawarcie umów jest obowiązkowe i wynika z ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Zawierają one zakres zadań jakie podejmują jednostki OSP na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczności lokalnej oraz obowiązki jakie ciążą na Gminie w zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Posiedzenie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd oraz dzieleniem się opłatkiem.