"Zasłużony dla Turystyki"

Gmina 03.11.2010

Pan Jan Kochanowski
wieloletni działacz i przewodnik został odznaczony przez Ministra Sportu i Turystyki
odznaką „Zasłużony dla Turystyki”
w dowód uznania za zasługi dla rozwoju polskiej turystyki
i umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

 


Pan Jan Kochanowski posiada uprawnienia przewodnika po terenie Warmii i Mazur oraz pilota wycieczek od 1971r. W sumie oprowadził ponad 3000 wycieczek (około 80 000 turystów). Jest członkiem Komisji Przewodnickiej przy PTTK w Olsztynie oraz prezesem Zachodnio-Mazurskego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Posiada uprawnienia Instruktora Przewodnictwa ZG PTTK.