zebrania wiejskie

Gmina 06.09.2012

Na terenie gminy Ostróda trwają zebrania wiejskie, mające na celu omówienie oraz analizę bieżących spraw i problemów mieszkańców Gminy Ostróda. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduję na stronie internetowej gminy.