Zebranie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Gmina 04.05.2010

26 kwietnia 2010 roku  w budynku Urzędu Gminy Ostróda  miało miejsce zebranie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Celem zebrania były sprawy związane z przeznaczeniem gruntów rolnych w Gminie Ostróda pod drogę ekspresową nr 7 i rekompensat dla rolników za grunty przejęte na ten cel oraz wyjaśnienia dotyczące procedur i wielkości odszkodowań z tego tytułu.

 


W zebraniu uczestniczyli Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel, zaproszeni rolnicy oraz przedstawiciele zainteresowanych stron: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa.