Złote Gody

Gmina 14.10.2011

W dniu 24 września  2011r.  Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin odwiedził parę małżeńską obchodzącą  50-lecie pożycia małżeńskiego i w imieniu Prezydenta R.P. wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu: Zofii i Czesławowi Zdunek z Bałcyn . Były gratulacje, życzenia wszelkiej pomyślności , dobrego zdrowia oraz harmonii w codziennym wspólnym życiu.