"Złote Gody"

Gmina 12.11.2010

W dniu 09 listopada 2010r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostródzie 3 pary małżeńskie z terenu Gminy Ostróda Państwo: Hanna i Robert Preuss z Bałcyn, Państwo: Marianna i Władysław Piórkowscy ze Smykówka i Państwo: Krystyna i Henryk Podgórniak z Napromu  zostały odznaczone w imieniu Prezydenta R.P. medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

 


Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin. W uroczystości wzięli udział najbliżsi oraz przyjaciele. Były życzenia, gratulacje, upominki.