ZŁOTE GODY

Gmina 23.04.2010

W dniu 23 kwietnia 2010r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostródzie 4 pary małżeńskie z terenu Gminy Ostróda Państwo: Gertruda i Kurt Kiedynk z Nowego Siedliska, Państwo: Barbara i Bernard Ogeniewscy z Morlin, Państwo: Helena i Jerzy Skolmowscy z Gierłoży oraz Państwo: Longina i Stanisław Chamera ze Smykówka ( nie obecni na uroczystości ze względów zdrowotnych) zostały odznaczone w imieniu Prezydenta R.P. medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin. W uroczystości wzięli udział najbliżsi oraz przyjaciele. Były życzenia, gratulacje, upominki.