ZOK w Ostródzie "wystartował" z własną stroną www

Gmina 14.04.2011

Uruchomiona została strona internetowa Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie http://www.zok.ostroda.pl/ Strona internetowa pełni jednocześnie funkcję Biuletynu Informacji Publicznej ZOKu.

 


Na bieżąco będzie można się dowiedzieć o aktualnych ogłoszeniach, terminach odczytów, przetargach, procedurach itp. Portal umożliwia nawet podanie aktualnego stanu swojego wodomierza i w ten sposób przesłanie go do biura zakładu za pomocą prostego i bardzo funkcjonalnego formularza internetowego.

Przypomnijmy: Przedmiotem działalności zakładu jest prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie gminy Ostróda. Zakład Obsługi Komunalnej pozwala gminie prowadzić niezależną gospodarkę komunalną w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Funkcjonuje jako zakład budżetowy, nad którego działalnością nadzór sprawuje samorząd gminny oraz jego służby finansowe. Powołanie Zakładu Obsługi Komunalnej sprawiło, iż zweryfikowano rzeczywiste koszty związane z gospodarką i usługami wodno-kanalizacyjnymi, co w konsekwencji powstrzymało drastyczną podwyżkę cen tych usług.