Życzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z okazji Dnia Sołtysa

Gmina 11.03.2021
Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom oraz członkom
Rad Sołeckich składam podziękowania
i słowa uznania za Państwa pracę
na rzecz lokalnych społeczności.
Dziękuję również za trud
i wysiłek włożony w rozwój sołectw.
 
Jesteści Państwo gospodarzami swoich
małych Ojczyzn oraz fundamentem
samorządności.
 
Niech satysfakcja z pełnionej funkcji opiekuna
i gospodarza wsi oraz społeczne poważanie
towarzyszą Państwu w codziennej pracy
i działalności.
 
Życzę zdrowia, pomyślności
oraz nieustającej determinacji.
 
Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski