obrazek news
Oświata

Szkoła Podstawowa w Brzydowie najlepsza w Polsce w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki

16.06.2021

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie zostali laureatami tegorocznego konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r. Celem tej  inicjatywy była popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji podczas codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne. Składał się z dwóch etapów:
- etap I – wojewódzki,
- etap II – centralny (ogólnopolski).
Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Brzydowie została Laureatem w etapie wojewódzkim konkursu, dzięki czemu zakwalifikowana została do etapu II (centralnego). I tu okazała się najlepsza! Jest w gronie Laureatów. Dzień Nowych Technologii w Edukacji, który odbył się 19 marca 2021 r.  stanowił podsumowanie działań realizowanych przez szkołę w ramach bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej, ze szczególnym naciskiem na rozwój nowoczesnych metod i sposobów nauczania.

Szkoła Podstawowa w Brzydowie najlepsza w Polsce w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki
obrazek news
Oświata

Festiwal Lego Discover w SP Brzydowo

14.06.2021

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie odbył się „Festiwal Lego Discover” z udziałem Pani Ewy Malinowskiej – kierownik Referatu Oświaty Gminy Ostróda oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Pani Izabeli Rybackiej i Pana Wojciecha Marczaka. Spotkanie to stanowiło podsumowanie projektu First Lego League Discover, w którym szkoła uczestniczy od lutego 2021 roku. Jest to projekt edukacyjny, który opiera się na wykorzystaniu klocków Lego w edukacji, podczas zajęć wychowania przedszkolnego. W ramach projektu dzieci poprzez zabawę poznają świat nauki, techniki, inżynierii i matematyki. Te doświadczenia pobudzają naturalną dziecięcą ciekawość, poszerzają ich wiedzę i rozwijają nawyki uczenia. Nieodłączny element projektu stanowi metoda 6 klocków. Jest to zestaw krótkich ćwiczeń z wykorzystaniem klocków w 6 kolorach, które rozwijają wiele umiejętności dzieci w obszarze fizycznym, emocjonalno-społecznym i poznawczym.

Festiwal Lego Discover w SP Brzydowo
obrazek news
Oświata

Gala Finałowa III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda

01.04.2021

30 marca 2021 roku odbyła się Gala Finałowa III Edycji  Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda w trybie online.

Gala Finałowa III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda
obrazek news
Oświata

Kolorowe stołówki Amica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie walczy o metamorfozę stołówki i prosi o głosy w plebiscycie!

16.03.2021

Trwa akcja firmy Amica pod hasłem "Kolorowe Stołówki". W jej ramach szkoła, która uzyska największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę w postaci metamorfozy stołówki. Wśród placówek jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie. Zachęcamy do głosowania, które potrwa do 15 maja br.. Za pośrednictwem strony internetowej https://kolorowestolowki.amica.pl/ każda osoba może oddać 1 głos na jedną szkołę dziennie.

Kolorowe stołówki Amica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie walczy o metamorfozę stołówki i prosi o głosy w plebiscycie!
obrazek news
Oświata

Komputery dla placówek oświatowych

21.12.2020

W ramach projektu pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI Gmina Ostróda zakupiła do dziewięciu placówek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym 184 komputery za blisko pół miliona złotych. Z komputerów korzystać będą uczniowie podczas nauki zdalnej w ramach zajęć projektowych, jak również w ramach podstawy programowej. Po wprowadzeniu do szkół nauki stacjonarnej w szkołach utworzone zostaną mobilne wirtualne pracownie przedmiotowe.

Komputery dla placówek oświatowych
obrazek news
Oświata

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2020

04.12.2020

Zachęcam do obejrzenia filmu z działalności „Klubu Ośmiu” szkół z terenu Gminy Ostróda.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2020
obrazek news
Oświata

Stypendium równe szanse wręczone

04.11.2020

Zakończyły się prace, dotyczące przyznawania stypendiów w ramach programu „Równe szanse” dla młodzieży szkół średnich i studentów na rok szkolny 2020-2021. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych o przyznaniu stypendiów. Z terenu Gminy Ostróda stypendium otrzymało 4 studentów oraz 3 uczniów szkoły średniej. Fundacja przyznaje stypendia w ramach realizacji zadania publicznego, na które otrzymała z gminy Ostróda  środki w wysokości 15 000,00 zł. Wszyscy kandydaci wyróżniali się wysoką średnią ocen, szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością społeczną. Stypendia przyznawane są od kilku lat i co roku cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Stypendium równe szanse wręczone
obrazek news
Oświata

Gminna Gala II Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

10.06.2020

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się  uroczysta gala finałowa drugiej edycji Gminnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście  oraz opiekunowie szkolnych kół  „OŚMIU WSPANIAŁYCH” wraz z uczniami. Najważniejsi w tym dniu byli wolontariusze - osoby, które  poświęcają swój czas na niesienie pomocy innym. Wśród nominowanych znalazły się: Wiktoria Pastuszek z Szyldaka, Martyna Połocka  ze Zwierzewa, Aleksandra Galińska z Lipowa, Julia Marszelewska z Pietrzwałdu, Kinga Kowalska z  Idzbarka, Alicja Skwarnecka z Brzydowa, Michalina Kulesza  z Samborowa, Oliwia Włodarczyk z Tyrowa.

Gminna Gala II Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
obrazek news
Oświata

POWSTANIE NOWA HALA SPORTOWA W IDZBARKU

27.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  w Idzbarku”. Wykonawcą zadania będzie firma LUXCOM Mateusz Ruczyński Grodziczno. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 6 581 803,43zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 lipca 2021r. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu, przy wsparciu i zaangażowaniu Posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego.

POWSTANIE NOWA HALA SPORTOWA W IDZBARKU
obrazek news
Oświata

Gminny Dzień Wolontariusza

05.12.2019

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie miały miejsce uroczyste obchody Gminnego Dnia Wolontariusza. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie Beata Kucharczuk.

Gminny Dzień Wolontariusza