Oświata

Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania Szkole Podstawowej w Brzydowie imienia Janusza Korczaka

04.06.2019

Początek czerwca był dla społeczności Szkoły Podstawowej w Brzydowie dniem szczególnym,  wyjątkowym i długo wyczekiwanym.  Odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania Szkole Podstawowej w Brzydowie imienia Janusza Korczaka, która rozpoczęła się Mszą Świętąw Kościele Św. Trójcy w Brzydowie. Po mszy, w uroczystym przemarszu, prowadzonym przez poczty sztandarowe szkół Gminy Ostróda i Ochotniczą Straż Pożarną w Brzydowie, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz goście udali się do budynku szkoły.

Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania Szkole Podstawowej w Brzydowie imienia Janusza Korczaka
Oświata

Konferencja ekologiczna w Samborowie

21.05.2019

W Zespole Szkół w Samborowie odbył się konkurs i konferencja ekologiczna, pod patronatem Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas VI-VIII i gimnazjalnych. Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Patrycja Zalewska SP Samborowo,
II miejsce - Michalina Kulesza SP Samborowo,
III miejsce – Tomasz Faliński SP Zwierzewo.

Konferencja ekologiczna w Samborowie
Oświata

Posadzenie i poświęcenie Dębów Pamięci w Brzydowie

25.04.2019

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie odbyła się uroczystość posadzenia trzech dębów Katyńskich. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną przez księdza dziekana Romana Wiśniowieckiego oraz proboszcza ks. Romana Wiśniewskiego. Następnie uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na teren Szkoły Podstawowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po Hymnie Państwowym i przemówieniach odczytano modlitwę katyńską, a następnie poświęcono i posadzono 3 Dęby Pamięci w ramach programu patriotyczno-edukacyjnego "Katyń...ocalić od zapomnienia".

Posadzenie i poświęcenie Dębów Pamięci w Brzydowie
Oświata

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na 2019 r.

10.04.2019

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wysokości 24 000 zł  na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie – 4 000 zł, Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  w  Lipowie – 4 000 zł,  Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie – 12 000 zł i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie – 4 000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na 2019 r.
Oświata

Gminna Gala I Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

15.03.2019

W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie miała miejsce Gminna Gala I Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Gminy Ostróda. Na uroczystą Galę przybyli nominowani wolontariusze – uczniowie dziewięciu szkół podstawowych wraz z rodzicami i opiekunami oraz zaproszeni goście. Otwarcia Gali dokonał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w wolontariat za ich pracę i wysiłek wkładany każdego dnia w niesienie pomocy innym.

Gminna Gala I Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
Oświata

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w ZPS w Tyrowie.

01.03.2019

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Tak długo jak żyjemy i przekazujemy pamięć naszych bohaterów, ich ofiara nie pójdzie na marne. Oni nadal żyją i inspirują. Ich pamięć jest nieśmiertelna.

Dziś 1 marca 2019 r. wszyscy uczniowie i nauczyciele ZPS w Tyrowie  oddali hołd pamięci Żołnierzy Wyklętych. Najpierw odbył się uroczysty przemarsz do kamienia ustawionego z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Tam zapalone zostały znicze i został odśpiewany hymn Polski.

Następnie odbył się I Szkolny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie i przedszkolaki z naszej placówki. Dla wyrównania szans podzieliliśmy uczniów na kategorie wiekowe klas I - III, IV - VI, VII - VIII oraz oddzielnie dziewczynki i chłopcy.

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w ZPS w Tyrowie.
Oświata

Jubileusz 10-lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika Zespołowi Szkół w Samborowie

19.02.2019

W Zespole Szkół w Samborowie odbyła się Uroczystość Jubileuszu 10- lecia nadania placówce imienia Mikołaja Kopernika. Od samego początku wspólne święto miało podniosły charakter. O godzinie 1000 rozpoczęła się msza święta inaugurująca obchody w parafialnym Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Samborowie, celebrowana przez ks. Proboszcza Krzysztofa Górnego. W homilii ksiądz nawiązał do postaci patrona szkoły, wskazując Jego życie jako przykład życia wartościami, takimi jak: poświęcenie, dociekliwość, wytrwałość w dążeniu do celu. Dalsza część Uroczystości odbyła się w Hali Zespołu Szkół. Na początku Dyrektor Szkoły Katarzyna Ślusarz powitała przybyłych gości na czele z Wójtem Gminy Ostróda Bogusławem Fijasem, dyrektorami szkół z Gminy Ostróda, przedstawicielem Marszałka Województwa, reprezentantami jednostek zaprzyjaźnionych i powiązanych ze szkołą, nie zabrakło słów powitania dla całej społeczności szkolnej: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, Rady Rodziców, uczniów i dzieci przedszkolnych.

Jubileusz 10-lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika Zespołowi Szkół w Samborowie
Oświata

Szkolna Akademia Przyszłości

07.02.2019

Od 1 września 2018 r. w placówkach oświatowych Gminy Ostróda realizowany jest projekt edukacyjny „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I – VI. Przedsięwzięcie to skierowane jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Dla zapewnienia kompleksowości wsparcia działaniami obejmiemy też rodziców. Celem projektu jest podniesienie u 1050 uczniów ze szkół Gminy Ostróda poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i wychowawczych nauczycieli, rozwinięcie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, prowadzenie zajęć metodami innowacyjnymi i eksperymentalnymi przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jak również podniesienie umiejętności rodzicielskich w zakresie stymulowania rozwoju dziecka.

Szkolna Akademia Przyszłości
Oświata

Gminne Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

05.12.2018

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyły się po raz pierwszy Gminne Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, zorganizowane przez Gminę Ostróda we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku. Bohaterami tego dnia byli oczywiście wolontariusze Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, działający w szkołach z terenu Gminy Ostróda oraz ich opiekunowie. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wręczył dyrektorom szkół, szkolnym koordynatorom wolontariatu oraz samym wolontariuszom podziękowania za ich wielkie serca i bezinteresowną chęć pomagania tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Gminne Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
Oświata

Konferencja „Ukryte zagrożenia uzależnień”

01.12.2018

Przez dwa dni (30.11-01.12.2018 r.) wolontariusze z Gminy Ostróda wraz z opiekunami byli uczestnikami ogólnopolskiej konferencji „Ukryte zagrożenia uzależnień” zorganizowanej w Warszawie przez fundację „Świat na Tak”. Wykłady i warsztaty odbyły się w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce”.

Konferencja „Ukryte zagrożenia uzależnień”