Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko

21.12.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko". Zadanie objęło zakresem wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz przejścia dla pieszych. Nowy chodnik z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Siedliska i Lubajn. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane i Ogólnobudowlane Jan Wasiak z Lipowca. Koszt zadania wyniósł 141 000,00 zł.

Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko
obrazek news
Inwestycje gminne

Inwestycje drogowe w gminie Ostróda

19.12.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim i Posłem na Sejm RP Zbigniewem Babalskim sprawdzili inwestycje drogowe na terenie gminy Ostróda zrealizowane dzięki wsparciu z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i poprzez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Inwestycje drogowe w gminie Ostróda
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowy system automatycznego nawadniania na gminnym boisku w Tyrowie

10.12.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru technicznego dotyczącego utworzenia nowoczesnego systemu nawadniania na gminnym boisku sportowym w Tyrowie. Nowy system z pewnością pomoże w okresie letnim utrzymać piękną zieloną murawę, a także wpłynie na bardziej ekonomiczne zużycie wody. Wykonawcą robót była firma FHU "Jutrzenka" z Lubichowa.

Nowy system automatycznego nawadniania na gminnym boisku w Tyrowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Smykówko

07.12.2020

Remont drogi w m. Smykówko polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na powierzchni 1379 m2. Ponadto we współpracy z mieszkańcami sołectwa Smykówko wykonano chodnik z kostki betonowej przy blokach nr 14, 15 i 16. Koszt remontu wyniósł 135 500,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Remont drogi w miejscowości Smykówko
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Lichtajny

04.12.2020

Remont drogi w m. Lichtajny polegał na utwardzeniu nawierzchni jezdni oraz zjazdów na posesje destruktem. Koszt remontu wyniósł 35 000,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Remont drogi w miejscowości Lichtajny
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi w Samborowie

27.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N – ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej”. Całkowita wartość zadania wyniosła 994 118,40 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 425 136,06 zł.

Przebudowa drogi w Samborowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe boisko treningowe w Zwierzewie

26.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru technicznego dotyczącego utworzenia boiska treningowego w miejscowości Zwierzewo. Nowe boisko z pewnością pomoże w prowadzeniu zajęć sportowych dla kilku grup młodzieżowych przez lokalny klub sportowy - GLKS Kormoran Zwierzewo. Zadanie objęło zakresem oczyszczenie i niwelację terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej i rozsiew nasion trawy. Łączny koszt zadania wyniósł 18 500,00 zł, a wykonawcą robót była firma "Mazur-Mebel" Marcin Perczyński. 

Nowe boisko treningowe w Zwierzewie
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi w Tyrowie

25.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego w Tyrowie. Zadanie dotyczyło przebudowy, istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 – Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej.

Przebudowa drogi w Tyrowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa nawiechni drogi w Klonowie

23.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z przedstawicielem KOWR Radosławem Barczykowskim dokonali odbioru zadania inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej 153099N Klonowo. Zadanie objęło zakresem wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej. W terenie zabudowanym wykonany został jednostronny chodnik oraz miejsca postojowe. Łączny koszt zadania wyniósł 624 641,90zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja.

Przebudowa nawiechni drogi w Klonowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi gminnej

02.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153056N Kajkowo – ul. Henrykowska”. Inwestycja obejmowała zakresem wykonanie ok. 212mb jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch kategorii KR-2 wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową. W celu poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu z drogą powiatową powstało również przejście dla pieszych. Przebudowana droga zwiększy nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort życia mieszkańców. Koszt zadania wyniósł 382 674,16 zł brutto, a Wykonawcą była firma PHUP „CEZAR”.

Przebudowa drogi gminnej