Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Rudno

10.11.2021
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi w miejscowości Rudno". Inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz chodnika. Wyremontowano istniejącą nawierzchnię jezdni o szerokości od 5 do 6 mb z masy bitumicznej i dostosowano pod ruch KR-2 i KR-3. Długość wyremontowanego odcinka jezdni to ok. 590 mb. Chodnik został wykonany z kostki betonowej. Przedmiotowa droga jest niezwykle ważna nie tylko dla Gminy Ostróda i jej mieszkańców, ale również dla całego regionu, gdyż stanowi główną drogę dojazdową do składowiska odpadów. Jej remont przyczyni się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt zadania wyniósł 716 456,89 zł ,z czego 327.936,44 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki.
Remont drogi w miejscowości Rudno
obrazek news
Inwestycje gminne

Dofinansowanie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej

25.10.2021

Gmina Ostróda otrzymała 7 714 000,00zł dofinansowania na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Rudno

17.06.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Remont drogi w miejscowości Rudno". Inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz chodnika w miejscowości Rudno. Planuje się wyremontowanie istniejącej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej z przeznaczeniem pod ruch KR-2 i KR-3. Przedmiotowa droga jest niezwykle ważna nie tylko dla Gminy Ostróda i jej mieszkańców, ale również dla całego regionu, gdyż stanowi główną drogę dojazdową do ZUOK Rudno Sp. z o.o.. Jej remont przyczyni się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonawcą robót będzie Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Łomży oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja z Ostródy. Wartość zadania wynosi 643 904,88 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi w miejscowości Rudno
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowy chodnik w miejscowości Kajkowo

17.06.2021

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Gmina Ostróda wykonała chodnik  przy ul. Henrykowskiej w miejscowości Kajkowo. Wykonano  chodnik z kostki betonowej  wraz ze zjazdami. Koszt zadania wyniósł 31 000,00 zł z czego 14 500,00 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kajkowo. Wykonawcą robót była firma PHUP "CEZAR" Bogusława Zajkowska z Ostródy.

Nowy chodnik w miejscowości Kajkowo
obrazek news
Inwestycje gminne

Dofinansowanie dla Gminy Ostróda

11.06.2021

Gmina Ostróda otrzymała 400 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi S7-Wyżnice". Dofinansowanie skierowane było głównie do gmin, w których kiedyś działały PGR-y. Zadanie będzie obejmowało swoim zakresem wykonanie ok. 1150 mb nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 4-4,5m wraz z poboczami. Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 950 000,00 zł..

Dofinansowanie dla Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe wiaty przystankowe

02.06.2021

Gmina Ostróda zakupiła nowe wiaty przystankowe do miejscowości Zawady Małe, Ostrowin oraz Smykowo. Część środków pochodziła z funduszy sołeckich. Mamy nadzieję, że będą one długo służyć mieszkańcom i poprawią komfort oczekiwania na autobusy.

Nowe wiaty przystankowe
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa ulicy Słonecznej w Kajkowie

31.05.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Sołtysem Sołectwa Kajkowo Stanisławem Milewskim, Radnym Gminy Ostróda Andrzejem Bartnickim oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji  i Rozwoju Lokalnego Janem Brzozowskim dokonali odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Słonecznej w Kajkowie - etap II". Zadanie zakresem objęło wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej, która to została włączona do już istniejącej sieci. Jest to drugi etap inwestycji. Pierwszy etap został zakończony  w roku 2018. Koszt zadania wyniósł 75 000,00 zł brutto, z czego 10 000,00 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa Kajkowo. Wykonawcą robót była firma PHUP "CEZAR" Bogusława Zajkowska z Ostródy.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Kajkowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Ostróda

20.05.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Arturem Chojeckim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Remont drogi w miejscowości Rudno”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 499 219,01 zł.. Szacowany łączny koszt inwestycji wynosi 998 438,02 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje gminne

Wyniesione przejście dla pieszych w m. Morliny

20.05.2021

Gmina Ostróda we współpracy z ANIMEX FOODS Sp. z o.o. wykonała wyniesione przejście dla pieszych oraz próg zwalniający w ciągu drogi gminnej nr 153127N DK15-DK16 przy zakładach mięsnych w Morlinach. Niewątpliwie przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i ograniczy prędkość poruszających się po niej pojazdów. Wykonawcą robót była firma AS-DROG Sp z .o.o. z Olsztyna.

Wyniesione przejście dla pieszych w m. Morliny
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Rudno

29.04.2021

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 499 219,01 zł na zadanie pod nazwą „Remont drogi w miejscowości Rudno”. Szacowany łączny koszt inwestycji wynosi 998 438,02 zł.

Remont drogi w miejscowości Rudno