obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

Działalność Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu w październiku 2015 roku.

01.11.2015

W miesiącu październiku w Klubie Ośmiu - Młodzieżowym Wolontariacie podjęto szereg następujących działań, którym nadzorowała Pani Anna Błaszkiewicz:
02 października 2015 r obchodziliśmy:
Światowy Dzień Uśmiechu
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
Dzień Anioła Stróża
Wolontariuszki udały się do wszystkich klas z "ciepłym słowem".

Działalność Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu w październiku 2015 roku.
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

BIBLIOTEKA SZKOLNA : PODSUMOWANIE OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH.

29.10.2015

W miesiącu październiku uczniowie Koła muzyczno – artystycznego zachęcali czytelników do aktywnego włączenia się w życie biblioteki szkolnej.

BIBLIOTEKA SZKOLNA : PODSUMOWANIE OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH.
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

Warsztaty na temat DOPALACZY

29.10.2015

W Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu dnia 29 października 2015 roku gościliśmy Panią Anitę Grunwald z firmy KROKUS – Pracowni Profilaktycznej z Krakowa, która na zaproszenie Pani Anny Błaszkiewicz – pedagoga szkolnego, poprowadziła warsztaty dla uczniów na temat dopalaczy. Zarówno klasy drugie przez dwie godziny lekcyjne, jak i trzecie także przez dwie godziny , miały możliwość uzyskania cennych informacji. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczniów ze szkodliwością działania środków pobudzających oraz dopalaczy. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego sięganie po dopalacze utrudnia osiągnięcie wyznaczonych sobie celów oraz poznali bezpieczne sposoby, które sprzyjają koncentracji i osiąganiu dobrych wyników bez ryzyka utraty zdrowia.

Warsztaty na temat DOPALACZY
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

„Twoje Dane – Twoje sprawa"

29.10.2015

Na ogólnopolskim spotkaniu  szkół z programu na temat ochrony danych osobowych zostaliśmy zakwalifikowani po rocznym przygotowaniu placówki – Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu do uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje Dane – Twoje sprawa.  Skutecznej ochrony danych osobowych. Inicjatywy edukacyjnej skierowanej do uczniów i nauczycieli” w roku szkolnym 2015 / 2016.

Ideą Programu jest propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli poprzez kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych.
„Twoje Dane – Twoje sprawa"
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

Udział w Apelu Poległych – Zawady Małe

28.10.2015

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku (…)” J. Piłsudski

Dnia 28 października 2015r. poczet sztandarowy Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu wraz z delegacją nauczycieli w składzie: pani Magdalena Jankowska i pan Marcin Łasica uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej męczeńską śmierć osób zabitych przez wojska niemieckie w 1945 roku, w Zawadach Małych. Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości, odczytano nazwiska zamordowanych i oddano im cześć. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Udział w Apelu Poległych – Zawady Małe
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

Zajęcia terenowe w Leśnictwie Durąg.

27.10.2015

27 października 2015 roku uczniowie klasy IB Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu na zajęciach ekologicznych odwiedzili pobliską leśniczówkę. Pan Albin Soboczyński Leśniczy Leśnictwa Durąg zapoznał uczniów z obowiązkami leśniczego, omówił ciekawostki przyrodnicze w okolicach Durąga oraz przypomniał uczniom jak należy zachowywać się w lesie. Zajęcia zakończono omówieniem zasady działania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zajęcia terenowe w Leśnictwie Durąg.
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

Spotkanie z Policjantem dla społeczności szkolnej.

27.10.2015

Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu dnia 27.10.2015 roku gościło Pana Janusza Karczewskiego – funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, który przybył na zaproszenie Pani Anny Błaszkiewicz – pedagoga szkolnego. W porozumieniu z Panią Dorotą Bierć – nauczyciela Edukacji dla bezpieczeństwa została przygotowana tematyka spotkania. Zaproszony gość wygłosił prelekcję dotycząca bezpieczeństwa szeroko rozumianego. Poruszone zostały istotne zagadnienia m.in.: bezpieczne poruszanie się po drodze, używanie odblasków, szczególnie teraz, w porze jesiennej. Spotkanie zostało bardzo dobrze poprowadzone, na koniec zostało wręczone podziękowanie dla Pana Janusza Karczewskiego.

Spotkanie z Policjantem dla społeczności szkolnej.
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA: LEKCJE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

27.10.2015

           W dniach 20 i 27 października uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Pana Andrzeja Filipiuka – Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, które odbyły się w ramach przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa i dotyczyły zagadnień: „Zagrożenia pożarowe. Zasady postępowania podczas pożaru”.

EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA: LEKCJE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

Wieczorne spotkanie z bajką

26.10.2015

W dniu 26 października 2015r o godzinie 17:00, odbyło się "Wieczorne spotkanie z bajką" dla najmłodszych - Naszych Milusińskich zorganizowane przez Panią Annę Błaszkiewicz wraz z wolontariuszkami Zuzannę Grotkowską, Kaję Laskowską i Aleksandrę Kijek. Zostało ono połączone z obchodami Dnia Kundelka, Który przypadał 25 października. 

Wieczorne spotkanie z bajką
obrazek news
Szkoła Podstawowa w Durągu

„Sprzątamy cmentarze”

26.10.2015

Dnia 26 października 2015r. uczniowie klasy I a wzięli udział w akcji „Sprzątamy cmentarze”, w ramach której porządkowali opuszczone groby na cmentarzu w Durągu. Celem akcji było zwrócenie uwagi na historię regionu oraz czynniki wychowawcze. Uczniowie biorący udział w akcji oddają cześć zmarłym i uczą się szacunku dla tradycji. Takie momenty skłaniają do refleksji i zadumy, gdyż pamięć o zmarłych świadczy o żywych.

„Sprzątamy cmentarze”