Pedagog szkolny - Bogumiła Jabłonka

Godziny pracy

Poniedziałek 08.00 - 13.00

Wtorek 09.30 - 13.45

Środa 8.00 -  12.45

Czwartek 8.00 - 11.45, 13.30 - 14.30

Piątek 09.30 - 12.45

Psycholog szkolny - Jolanta Lewandowska 

Godziny pracy

Piątek 7.30 - 15.30 

Pedagog specjalny - Anna Morawska 

Godziny pracy 

Poniedziałek 8.00 - 12.00 

Środa 8.15 - 12.15 

 

 

 

 

Do zadań pedagoga w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

 1. czujesz, że  jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie;
 2. masz problemy rodzinne;
 3. jesteś w trudnej sytuacji materialnej;
 4. masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 5. nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami;
 6. chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić;
 7. masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 8. chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 2. chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 3. masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 4. potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 5. masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 6. szukasz pomocy.