Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda, NIP: 741-209-01-57

Telefon na centralę: 89 676 07 00
FAX: 89 676 07 90

www.gminaostroda.pl, www.bip.gminaostroda.pl

The Municipality Office of Ostróda, 1 Jana III Sobieskiego Street

14-100 Ostróda, NIP: 741-209-01-57

Phone to the Head Office: 89 676 07 00

FAX: 89 676 07 90

www.gminaostroda.pl, www.bip.gminaostroda.pl