Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

Sport

I Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda

16.08.2019

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników sportów siłowych do uczestnictwa w I Otwartych Mistrzostwach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda. Zawody odbędą się 31.08.2019 r. w Kajkowie przy ul. Jeziornej podczas otwarcia Podwórka NIVEA. Start zawodów o godz. 11:00. 

 

Regulamin zawodów

 

 

I Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda
Gmina

INFORMACJA!

14.08.2019

Wójt Gminy Ostróda informuje, że w okresie od 19.08.2019 r. do 30.08.2019 r. nastąpi zmiana kursów na liniach tras autobusów Ostróda - Warlity Wielkie oraz Ostróda - Międzylesie (Osiedle Leśne), w dni robocze z planowaną ilością 1275 kilometrów oraz w dni wolne od pracy z planowaną ilością 136 kilometrów.

INFORMACJA!
Gmina

Zapraszamy do udziału w Programie „Czyste Powietrze”

13.08.2019
Gmina Ostróda zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego pod nazwą „Czyste Środowisko”. Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń  powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program obejmuje wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Zapraszamy do udziału w Programie „Czyste Powietrze”
Gmina

I LETNI BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W DURĄGU

09.08.2019
ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH AMATORÓW BIEGANIA
 ORAZ MIŁOŚNIKÓW SPACEROWANIA Z KIJKAMI!!!
I LETNI BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W DURĄGU
OSP

Nowatorskie rozwiązania w remizach strażackich na terenie Gminy Ostróda

31.07.2019

W ramach programu dotacyjnego pn. „Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została wykonana instalacja zewnętrznych pomp ciepła mających na celu upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w remizach strażackich w Starych Jabłonkach oraz Samborowie.

Nowatorskie rozwiązania w remizach strażackich na terenie Gminy Ostróda
Inwestycje gminne

Remont chodnika w miejscowości Tyrowo

30.07.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru remontu chodnika w miejscowości Tyrowo. Koszt realizacji zadania wyniósł 43 300,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tyrowo oraz środków Gminy Ostróda. Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz komfort życia mieszkańców.

Remont chodnika w miejscowości Tyrowo
Gmina

Rozpoczęła się budowa „Podwórka Talentów NIVEA” w Gminie Ostróda

29.07.2019

W związku z wygraną w konkursie „Podwórko Talentów NIVEA” informujemy iż rozpoczęły się już prace budowlane związane z powstaniem placu zabaw w Gminie Ostróda w Kajkowie. Już niebawem zobaczymy tam nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Koszt placu zabaw, który niedługo powstanie w Kajkowie to 250 tysięcy złotych. Będzie to miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Czas realizacji to ok. 2 tygodnie.

Rozpoczęła się budowa „Podwórka Talentów NIVEA” w Gminie Ostróda
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury sanitarnej

25.07.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w m. Bednarki etap II”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. za łączną kwotę brutto 247.030,26 zł z terminem realizacji do 30 września 2019 roku.

Budowa infrastruktury sanitarnej
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

19.07.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.
Gmina

Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie

18.07.2019

W gminie Ostróda dobiegła końca modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie. Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę z wykonawca zadania 27 czerwca br. Wartość zadania wyniosła ok. 60 000,00zł.

Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie
Gmina

Kampania pn. Zdrowe lato

12.07.2019

Kampania pn. Zdrowe lato
Inwestycje gminne

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie

12.07.2019

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Samborowo w m. Ryńskie – zadanie Nr 1 etap 9”. Wykonawcą w/w zadania był Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Wartość prac wyniosła 408 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie
Gmina

Podpisanie umów na realizację zadań w Turznicy, Starych Jabłonkach i Durągu

11.07.2019

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem i Członkiem Zarządu Województwa Sylwią Jaskulską podpisali umowy na realizację zadań w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” i „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Na podpisaniu umów obecni byli również sołtysi: Starych Jabłonek – Helena Boniecka, Turznicy – Grażyna Ostas oraz Durąga – Mariusz Ignatjuk. W ramach pozyskanych środków finansowych realizowane będą następujące zadania:

Podpisanie umów na realizację zadań w Turznicy, Starych Jabłonkach i Durągu
Inwestycje gminne

Nowe chodniki w Gminie Ostróda

04.07.2019

Pora wakacyjna to okres wzmożonych remontów. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z roku na rok wzrasta ilość metrów wybudowanych chodników. Aktualnie ukończono remonty ciągów pieszych powstałych w następujących miejscowościach:

Nowe chodniki w Gminie Ostróda
Gmina

Dofinansowanie dla GCK-B w Samborowie

04.07.2019

Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie Marta Żeberek oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki Wanda Łaszkowska podpisały umowę o powierzenie grantu w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej na realizację projektu pn. Głosem na taśmę- przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B w Samborowie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Całkowita wartość projektu to 45 575,00zł., w tym współfinansowanie ze środków UE w kwocie: 28 999,00zł.

Dofinansowanie dla GCK-B w Samborowie

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej