obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Zapraszamy na ferie zimowe

09.01.2019

Centrum Kultury w Ostródzie przy współpracy z Pełnomocnikiem  Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  organizuje Rodzinne Ferie Zimowe w dniach 21-27 stycznia 2019r w Amfiteatrze w Ostródzie. Motywem przewodnim ferii będą piraci i wszystko co z nimi związane. W programie ferii m.in. wystawa modeli żaglowców, cykl warsztatów dla młodzieży oraz rodziców z dziećmi, konkurs plastyczny i fotograficzny, gry, turnieje, pokazy filmów, a także warsztaty profilaktyczne. Celem projektu jest popularyzowanie wśród dzieci i rodziców różnych form zajęć jako alternatywy spędzania wolnego czasu, motywowanie mieszkańców do twórczej aktywności, budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji rodzinnych oraz kształtowanie postaw aprobowanych społecznie bez użycia substancji psychoaktywnych. Przewidywane są również zajęcia o tematyce profilaktyki przeciwdziałania alkoholowi i narkotykom.  Program współfinansowany z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2019 rok. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z ternu Gminy Ostróda.

Zapraszamy na ferie zimowe
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!

18.12.2017

Gmina Ostróda po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, mającej na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku zażywania narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych. Adresatami kampanii byli uczniowie Szkół Podstawowych, jak również pedagodzy i rodzice.  W ramach wydarzenia zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Narkotyki to mnie nie kręci”, na który wpłynęło ok. 100 prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 grudnia br. podczas podsumowania kampanii w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Dzielnicowi z terenu Gminy Ostróda

10.11.2017
 1. mł. asp. Cezary Papliński (telefon w godzinach urzędowania: kom. 887-876-081, tel. stacjonarny (89) 642-72-55.
  Miejscowości: Buńki, Cibory, Czarny Róg, Czerwona Karczma , Durąg, Dziadyk, Gąski, Górka, Grabin, Grabinek, Idzbark, Jabłonka, Jankowiec, Kajkowo, Kątno, Lesiak Ostródzki, Lichtajny, Lipowiec, Lubajny, Mała Ruś, Międzylesie, Młyn Idzbarski, Nowe Siedlisko, Ostrowin, Pancerzyn, Stare Jabłonki, Szklarnia, Szyldak, Wałdowo, Warlity Wielkie, Worniny, Wólka Lichtajńska, Wyżnice, Zawady Małe, Zwierzewo, Żurejny, Szafranki (ul: Wiosenna, Jesienna, Morelowa, Brzoskwiniowa)
   
 2. asp. Krzysztof Rogowski (telefon w godzinach urzędowania: kom. 887-876-206, tel. stacjonarny (89) 642-72-55
  Miejscowości: Bałcyny, Brzydowo, Ciemniak, Czyżówka, Gierłoż, Giętlewo, Glaznoty, Gruda, Janowo, Klonowo, Kraplewo, Lipowo, Marynowo, Miejska Wola, Morliny, Naprom, Nastajki, Nowa Gierłoż, Nowy Folwark, Ornowo, Pietrzwałd, Poburze Podlesie, Prusowo, Przylądek, Reszki, Rudno, Ryn, Ryńskie, Samborowo, Samborówko, Smykowo, Smykówko, Turznica, Tyrowo, Wirwajdy, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zabłocie, Zajączki.
Dzielnicowi z terenu Gminy Ostróda
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Ostróda

17.10.2017

W Punkcie otrzymasz pomoc w sprawach dotyczących:

 • Rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz terapii krótkoterminowej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 • Wsparcia psychologicznego dla dorosłych członków rodzin alkoholików.
 • Uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze).
 • Uzależnienia behawioralnego.
 • Wsparcia psychologicznego oraz terapii krótkoterminowej dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Agresywnego zachowania oraz trudności w budowaniu trwałych relacji z innymi ludźmi.
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Kolonie "Bezpieczne Lato 2017"

16.10.2017

W tym roku 39 dzieci z terenu Gminy Ostróda pojechało na kolonie letnie z programem profilaktycznym do miejscowości Władysławowo w terminie od 22 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Władysławowo to niewielkie miasteczko portowe położone w województwie pomorskim, w powiecie puckim, które ma dostęp do Morza Bałtyckiego jak i Zatoki Puckiej. Miasteczko wyróżnia się bogatymi walorami przyrodniczymi Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – słońce, szerokie i czyste piaszczyste plaże, otwarta przestrzeń morza, oraz przesycone jodem powietrze. 

Kolonie "Bezpieczne Lato 2017"
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Leczenie

16.10.2017

Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Uzależnienie od alkoholu powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Choroba alkoholowa jest w rzeczywistości znana ludzkości od tysięcy lat i ma swoje podłoże w czynnikach biologicznych np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych oraz środowiskowych.

Działania jakie można podjąć w stosunku do osób nadużywających alkoholu reguluje Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r.poz.487z późn. zm.).

Leczenie
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Półkolonie „BEZPIECZNE LATO 2017”

22.08.2017

W tegoroczne wakacje na terenie Gminy Ostróda odbyły się 10 - dniowe półkolonie dla dzieci pod hasłem „BEZPIECZNE LATO 2017” w miejscowościach: Lipowo, Pietrzwałd, Tyrowo i  Szyldak. W zajęciach wzięło udział 60 dzieci. Zajęcia odbywały się w szkołach i prowadzone były przez dwóch opiekunów. W ramach półkolonii prowadzone były zajęcia plastyczne, sportowe z możliwością wykorzystania sprzętu sportowego znajdującego się w szkołach, a także profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkotykowej. Poruszone były również zagadnienia związane między innymi z przemocą w rodzinie, prawidłowym zachowaniem, kształtowaniem umiejętności wspólnej zabawy, współpracy w zespole, wzajemnej życzliwości i asertywności.

Półkolonie „BEZPIECZNE LATO 2017”
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Rodzina na TAK

20.05.2017

Tegoroczna edycja Rajdu Rowerowego na Dylewską Górę odbyła się pod hasłem przewodnim „RODZINA NA TAK!”. Na uczestników czekały liczne atrakcje, w tym namiot profilaktyczny zorganizowany przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Na specjalnie przygotowanym stanowisku na dzieci czekały różne gry i zabawy na temat życia rodzinnego, szkodliwego działania alkoholu, papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka. Dzieci musiały wykazać się umiejętnością pracy w grupie, a przygotowane quizy wymagały logicznego myślenia.

Rodzina na TAK