Organizacje pozarządowe - Aktualności

Szkolenie dot. pozyskiwania dofinansowania w ramach PROW 2007-2013

07.11.2011

Związek Stowarzyszeń “Kraina Drwęcy i Pasłęki”
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na szkolenia dotyczące pozyskiwania dofinansowania w ramach działań:


1. Małe projekty - godz. 9:00

2. Odnowa i rozwój wsi - godz. 12.15 
    

  
Szkolenie przeprowadzi pracownik merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego
14 listopada 2011 r. w budynku Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, Łukta

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne 89 647 57 45 lub meilem leader@frrl.org.pl do 10 listopada 2011r. (czwartek) 

Dodatkowych informacji udziela Marta Podgórska Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 89 676 07 80, martaromanowska@gminaostroda.pl

Szkolenie dot. pozyskiwania dofinansowania w ramach PROW 2007-2013
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

02.11.2011

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2012r.

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

szkolenie

30.03.2011

21 marca 2011r. obyło się szkolenie w zakresu zlecania zadań organizacjom pozarządowym na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym tematem szkolenia było zapoznanie organizacji pozarządowych z nowymi wzorami ofert na realizację zadań publicznych oraz nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicielu organizacji pozarządowych z terenu Gminy Ostróda. Szkolenie poprowadził Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

szkolenie
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

14.03.2011

Wójt Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 21 marca 2011r. (poniedziałek) godz. 15.00

Szkolenia dla organizacji pozarządowych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje społeczne

02.11.2010

19 października 2010r. w Urzędzie Gminy Ostróda odbyły sie konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Konsultacje społeczne
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

12.10.2010

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2011r.

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Gmina Ostróda na Targach Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego

20.09.2010

5 września 2010 odbyły się już kolejne Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego „TOPPO 2010”. Organizatorem przedsięwzięcia była Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego. Targi odbyły się na bulwarze Jeziora Drwęckiego w Ostródzie. Ponad 20 organizacji z terenu Powiatu Ostródzkiego na stoiskach prezentowało swoje dokonania.

Gmina Ostróda na Targach Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Ekoliderzy Gminy Ostróda

01.06.2010

Projekt  współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
priorytet IX, działanie 9.5.

Ekoliderzy Gminy Ostróda
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

IV Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur

19.04.2010

W dniach 15-16 kwietnia 2010r. w Hotelu Morąg odbyło się IV Forum Lokalnych Grup Działania Warmia i Mazury pt. „Projekty współpracy szansa na rozwój województwa”.

IV Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje społeczne dot. Wieloletniego Programu Współpracy

16.03.2010

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Formularz dot. zgłaszania uwag oraz treść programu dostępne w dalszej części artykułu.

Konsultacje społeczne dot. Wieloletniego Programu Współpracy