obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

XII edycja konkurs "estetyczna wieś 2012"

27.02.2012

Samorząd Gminy Ostróda już po raz 12 ogłosił konkurs "Estetyczna Wieś 2012". Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców miejscowości Gminy Ostróda do podejmowania działań mających na celu podniesienie estetyki swoich miejscowości oraz działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu sanitarno - higienicznego obiektów wiejskich na terenie Gminy Ostróda.

XII edycja konkurs "estetyczna wieś 2012"
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

ZBIŻA SIĘ TERMIN ROZLICZEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM

22.02.2012

Do 31 marca br. podatnicy podatku dochodowego od osób  prawnych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne), których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają obowiązek dokonania rocznego rozliczenia tego podatku na formularzu CIT-8.

ZBIŻA SIĘ TERMIN ROZLICZEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2011

17.02.2012

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Samorząd Gminy Ostróda przedkłada Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2011
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

BEZPŁATNA OFERTA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

24.11.2011

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu ostródzkiego do skorzystania z bezpłatnej oferty doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa i księgowości w ramach zadania „Wsparcie sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim" realizowanego przy współudziale finansowym Powiatu Ostródzkiego.

BEZPŁATNA OFERTA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania

22.11.2011

Samorząd Gminy Ostróda informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów oraz tych które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Szkolenie dla NGO

16.11.2011

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na szkolenia z zakresu zlecania, realizacji oraz rozliczania zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Szkolenie dla NGO
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Szkolenie dot. pozyskiwania dofinansowania w ramach PROW 2007-2013

07.11.2011

Związek Stowarzyszeń “Kraina Drwęcy i Pasłęki”
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na szkolenia dotyczące pozyskiwania dofinansowania w ramach działań:


1. Małe projekty - godz. 9:00

2. Odnowa i rozwój wsi - godz. 12.15 
    

  
Szkolenie przeprowadzi pracownik merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego
14 listopada 2011 r. w budynku Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, Łukta

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne 89 647 57 45 lub meilem leader@frrl.org.pl do 10 listopada 2011r. (czwartek) 

Dodatkowych informacji udziela Marta Podgórska Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 89 676 07 80, martaromanowska@gminaostroda.pl

Szkolenie dot. pozyskiwania dofinansowania w ramach PROW 2007-2013
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

02.11.2011

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2012r.

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

szkolenie

30.03.2011

21 marca 2011r. obyło się szkolenie w zakresu zlecania zadań organizacjom pozarządowym na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym tematem szkolenia było zapoznanie organizacji pozarządowych z nowymi wzorami ofert na realizację zadań publicznych oraz nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicielu organizacji pozarządowych z terenu Gminy Ostróda. Szkolenie poprowadził Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

szkolenie
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

14.03.2011

Wójt Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 21 marca 2011r. (poniedziałek) godz. 15.00

Szkolenia dla organizacji pozarządowych