obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym

14.11.2012

12 listopada 2012r. w Urzędzie Gminy Ostróda odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Było to spotkanie mające na celu konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.


konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

AKTUALIZACJA BAZY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY OSTRÓDA

26.10.2012

Szanowne Organizacje Gminy Ostróda

Rozpoczęliśmy aktualizację Bazy Organizacji Pozarządowych Gminy Ostróda. W związku z tym prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety BOP dotyczącej Państwa Stowarzyszenia.

AKTUALIZACJA BAZY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY OSTRÓDA
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

SZKOLENIE DLA NGO - SPONSORING W DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

16.10.2012

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, w odpowiedzi na potrzeby i sugestie organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego, serdecznie zapraszają na spotkanie doradcze z prawnikiem dotyczące stosowania SPONSORINGU w działalności pożytku publicznego.

SZKOLENIE DLA NGO - SPONSORING W DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

KONSULTACJE DOT. ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

15.10.2012

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2013r.

KONSULTACJE DOT. ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

XII edycja konkurs "estetyczna wieś 2012"

27.02.2012

Samorząd Gminy Ostróda już po raz 12 ogłosił konkurs "Estetyczna Wieś 2012". Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców miejscowości Gminy Ostróda do podejmowania działań mających na celu podniesienie estetyki swoich miejscowości oraz działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu sanitarno - higienicznego obiektów wiejskich na terenie Gminy Ostróda.

XII edycja konkurs "estetyczna wieś 2012"
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

ZBIŻA SIĘ TERMIN ROZLICZEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM

22.02.2012

Do 31 marca br. podatnicy podatku dochodowego od osób  prawnych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne), których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają obowiązek dokonania rocznego rozliczenia tego podatku na formularzu CIT-8.

ZBIŻA SIĘ TERMIN ROZLICZEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2011

17.02.2012

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Samorząd Gminy Ostróda przedkłada Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2011
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

BEZPŁATNA OFERTA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

24.11.2011

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu ostródzkiego do skorzystania z bezpłatnej oferty doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa i księgowości w ramach zadania „Wsparcie sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim" realizowanego przy współudziale finansowym Powiatu Ostródzkiego.

BEZPŁATNA OFERTA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania

22.11.2011

Samorząd Gminy Ostróda informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów oraz tych które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Szkolenie dla NGO

16.11.2011

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na szkolenia z zakresu zlecania, realizacji oraz rozliczania zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Szkolenie dla NGO